Våra kurser

Pris: 2 695 kr exkl. moms

Arbetar man med svetsning, skärning, lödning, takläggning eller bearbetning med snabbgående verktyg finns alltid risk för att arbetet kan orsaka en brand. Sådana arbeten kallas Heta Arbeten. Vid denna typ av arbeten så har de svenska försäkringsbolagen krav på att alla inblandade parter ska ha en giltig behörighet i form att ett certifikat för att få utföra arbetet.
(Scrolla neråt så hittar du kommande tillfällen)

I våra kurser på plats ingår alltid förmiddags och eftermiddagsfika samt lunch.

Pris: 2 695 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2022-10-05 08:00 - 16:00
Halmstad
2 695 kr exkl. moms

Pris: 3 500 kr exkl. moms

Varje byggnad som har ett installerat brandlarm enligt SBF 110 Regler för brandlarm ska ha minst två av anläggnings-ägaren utsedda och utbildade anläggningsskötare. Med rätt kunskap om brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.

Utbildning följer kraven enligt bilaga D1 i SBF 110, vilket betyder att den ska minst omfatta 7 lektionstimmar om 45 minuter. Uppdaterande utbildningar ska genomföras i sådan omfattning att anläggningsskötarens kunskapsnivå upprätthålls. Detta bör ske med uppdateringsutbildning vart femte år.

Pris: 3 500 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2022-10-17 08:00 - 16:00
Ullared
3 500 kr exkl. moms

Pris: 2 500 kr exkl. moms

En av de viktigaste delarna i det systematiska brandskyddsarbetet är att ha ett system för egenkontrollen. Det innebär att det behöver finnas personer på plats i verksamheten som kan förstå och kontrollera brandskyddet. Trygghet skapas först när det inbyggda brandskyddet kontrolleras systematiskt och löpande.
Den här utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig mer om hur det praktiska arbetet kan genomföras.


Pris: 2 500 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2022-10-31 08:00 - 12:00
Halmstad
2 500 kr exkl. moms

Varje byggnad som har ett installerat brandlarm enligt SBF 110 Regler för brandlarm ska ha minst två av anläggnings-ägaren utsedda och utbildade anläggningsskötare. Med rätt kunskap om brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.

Utbildningen uppfyller kraven enligt bilaga D i SBF110:8

Pris: 3 200 kr exkl. moms

Systematiskt brandskyddsarbete handlar om att skydda människorna, verksamheten och företagets goda rykte. Du har ett ansvar här. Både moraliskt och enligt lagen. På våra utbildningar får enkla verktyg som hjälper dig att sköta brandskyddet i vardagen.

Pris: 3 200 kr exkl. moms

/ 3