Våra kurser

Pris: 2 995 kr exkl. moms

Arbetar man med verktyg eller maskiner som ger upphov till värme eller gnistor finns alltid risk för att arbetet kan orsaka en brand. Sådana arbeten kallas Heta Arbeten. 

För att kunna utföra Heta Arbeten på en tillfällig arbetsplats kräver försäkringsbolagen att man är certifierad och att det finns ett hetarbetsteam på plats. Teamet består av tre roller:

  • Tillståndsansvarig (Den tillståndsansvarige är beställarens representant och är den som tillsammans med hetarbetaren och brandvakten bedömer faran för brand på plats där arbetet ska utföra).
  • Hetarbetare  (Den som utför det heta arbetet).
  • Brandvakt (Den som bevakar arbetsplatsen och släcker om en brand uppstår).
(Scrolla neråt så hittar du kommande tillfällen)

I våra kurser på plats ingår alltid förmiddags och eftermiddagsfika samt lunch.

Pris: 2 995 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2023-02-13 08:00 - 16:00
Falkenberg
2 995 kr exkl. moms

Pris: 3 500 kr exkl. moms

Varje byggnad som har ett installerat brandlarm enligt SBF 110 Regler för brandlarm ska ha minst två av anläggnings-ägaren utsedda och utbildade anläggningsskötare. Med rätt kunskap om brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.

Utbildning följer kraven enligt bilaga D1 i SBF 110, vilket betyder att den ska minst omfatta 7 lektionstimmar om 45 minuter. Uppdaterande utbildningar ska genomföras i sådan omfattning att anläggningsskötarens kunskapsnivå upprätthålls. Detta bör ske med uppdateringsutbildning vart femte år.

Pris: 3 500 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2023-02-27 08:00 - 16:00
Halmstad
Från 2 500 kr exkl. moms

Brandfarliga varor innebär ökade risker i verksamheten och för vår miljö. Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Att få ett uppdrag som föreståndare är förknippat med ett ansvar. Ett ansvar som kräver kunskap och befogenheter. Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare för brandfarlig vara mindre omfattning

Pris: 3 500 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2023-04-24 08:00 - 16:00
Varberg
3 500 kr exkl. moms

Pris: 3 500 kr exkl. moms

Varje byggnad som har ett installerat brandlarm enligt SBF 110 Regler för brandlarm ska ha minst två av anläggnings-ägaren utsedda och utbildade anläggningsskötare. Med rätt kunskap om brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.

Utbildning följer kraven enligt bilaga D1 i SBF 110, vilket betyder att den ska minst omfatta 7 lektionstimmar om 45 minuter. Uppdaterande utbildningar ska genomföras i sådan omfattning att anläggningsskötarens kunskapsnivå upprätthålls. Detta bör ske med uppdateringsutbildning vart femte år.

Pris: 3 500 kr exkl. moms

Alla kommande kurstillfällen är fullbokade

Varje byggnad som har ett installerat brandlarm enligt SBF 110 Regler för brandlarm ska ha minst två av anläggnings-ägaren utsedda och utbildade anläggningsskötare. Med rätt kunskap om brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.

Utbildningen uppfyller kraven enligt bilaga D i SBF110:8

Pris: 3 200 kr exkl. moms

Alla kommande kurstillfällen är fullbokade
/ 3