Våra kurser

Pris: 2 695 kr exkl. moms

Arbetar man med svetsning, skärning, lödning, takläggning eller bearbetning med snabbgående verktyg finns alltid risk för att arbetet kan orsaka en brand. Sådana arbeten kallas Heta Arbeten. Vid denna typ av arbeten så har de svenska försäkringsbolagen krav på att alla inblandade parter ska ha en giltig behörighet i form att ett certifikat för att få utföra arbetet.

Pris: 2 695 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-10-20 08:00
Halmstad
2 695 kr exkl. moms

Pris: 0 kr exkl. moms

Denna utbildning är till för deltagare som har genomfört och fått ett godkänt certifikat efter en Heta Arbeten® utbildning på distans.

Pris: 0 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-10-27 16:00
Falkenberg
0 kr exkl. moms

Brandfarliga varor innebär ökade risker i verksamheten och för vår miljö. Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Att få ett uppdrag som föreståndare är förknippat med ett ansvar. Ett ansvar som kräver kunskap och befogenheter. Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare för brandfarlig vara mindre omfattning

Pris: 3 200 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-11-01 08:00
Distans
3 500 kr exkl. moms

Varje byggnad som har ett installerat brandlarm enligt SBF 110 Regler för brandlarm ska ha minst två av anläggnings-ägaren utsedda och utbildade anläggningsskötare. Med rätt kunskap om brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.


Pris: 3 200 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-11-29 08:00
Distans
3 200 kr exkl. moms

Pris: 3 500 kr exkl. moms

Varje byggnad som har ett installerat brandlarm enligt SBF 110 Regler för brandlarm ska ha minst två av anläggnings-ägaren utsedda och utbildade anläggningsskötare. Med rätt kunskap om brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.


Pris: 3 500 kr exkl. moms

/ 3