Brandskyddskontrollant

En av de viktigaste delarna i det systematiska brandskyddsarbetet är att ha ett system för egenkontrollen. Det innebär att det behöver finnas personer på plats i verksamheten som kan förstå och kontrollera brandskyddet. Trygghet skapas först när det inbyggda brandskyddet kontrolleras systematiskt och löpande.
Den här utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig mer om hur det praktiska arbetet kan genomföras.


Kursinnehåll

• Introduktion
• Brandkunskap och riskhantering
• Byggnadstekniskt brandskydd
• Egenkontroll inklusive praktiskt avsnitt


Varje deltagare måste ha en egen digital enhet som har internetuppkoppling, kamera och mikrofon. Det bör vara en surfplatta eller dator. Utbildningen kommer att genomföras i den digitala plattformen Microsoft Teams.                                               

Deltagaren erhåller kurslitteratur innan kursstart samt videolänk och instruktioner via e-post. Kom ihåg att uppge deltagarens mejladress vid bokningen

Målgrupp

Målgruppen för utbildningen är de personer inom en organisation som har till uppgift att förstå och kontrollera brandskyddet.

Kursmål

Syftet med utbildningen är att lära sig hur man kan identifiera och åtgärda brandrisker samt hur man utför kontroller av brandskyddet. Syftet är också att man som brandskyddskontrollant har en förståelse för hur man kan arbeta med det systematiska brandskyddsarbetet.
Målet är att efter genomförd utbildning kunna arbeta som brandskyddskontrollanter på sin arbetsplats.


Pris: 2 500 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Distansutbildning

Teams
2022-03-28 - 08:00 - 12:00
20 platser kvar
2 500 kr exkl. moms