Heta Arbeten®

Arbetar man med verktyg eller maskiner som ger upphov till värme eller gnistor finns alltid risk för att arbetet kan orsaka en brand. Sådana arbeten kallas Heta Arbeten. 

För att kunna utföra Heta Arbeten på en tillfällig arbetsplats kräver försäkringsbolagen att man är certifierad och att det finns ett hetarbetsteam på plats. Teamet består av tre roller:
  • Tillståndsansvarig (Den tillståndsansvarige är beställarens representant och är den som tillsammans med hetarbetaren och brandvakten bedömer faran för brand på plats där arbetet ska utföra).
  • Hetarbetare  (Den som utför det heta arbetet).
  • Brandvakt (Den som bevakar arbetsplatsen och släcker om en brand uppstår).
(Scrolla neråt så hittar du kommande tillfällen)

I våra kurser på plats ingår alltid förmiddags och eftermiddagsfika samt lunch.

Kursinnehåll

Kursdeltagarna ska legitimera sig vid kurstillfället.
Denna utbildning kräver att man behärskar svenska språket i tal och skrift.
Utbildningen innehåller såväl teori som praktik.
Fika, lunch och kursdokumentation ingår.

Förutom de 13 säkerhetsreglerna innehåller kursen brandkunskap, försäkringsvillkor och ansvar, riskbedömning samt några scenarier hur säkerhetsreglerna kan tillämpas.

Certifiering:
I anslutning till utbildning skall man göra ett certifieringstest (man kommer åt certifieringstestet i APP Heta Arbeten®  som man kommer åt i sin appbutik). Det krävs därför att man i anmälan uppger de anmälda deltagarnas  mobilnummer och/eller mejladress.

Efter genomgången utbildning och godkänt resultat på certifieringstest erhåller deltagaren ett bevis på sin behörighet – ett personcertifikat.
Personcertifikatet finns i appen, men det går även att beställa ett plastkort i appen. Man får kortet cirka 1 vecka efter att man gjort beställningen. Personcertifikatet är giltigt i fem år efter godkänd certifiering.

   

Målgrupp

Kursen vänder sig till anställda och entreprenörer som utför heta arbeten, samt arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av heta arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret. 

Kursmål

Målet med utbildningen är att deltagarna ska få kunskap att förebygga brand vid Heta arbeten och kunna tillämpa de 13 säkerhetsreglerna som försäkringsbolagen kräver vid Heta arbeten.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Påbyggnad


Nu gör Brandskyddsföreningen det möjligt för alla som har certifikat Heta Arbeten® att registrera sin behörighet i ID06 Kompetensdatabas, oavsett hos vilken arrangör eller var i landet de har gått behörighetsutbildningen. Registreringen sker enkelt och kostnadsfritt via app Heta Arbeten®Läs mer.

Pris: 2 995 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Halmstad

Halmstad Arena
10 platser kvar
2 995 kr exkl. moms
Halmstad Arena
18 platser kvar
2 995 kr exkl. moms
Halmstad Arena
20 platser kvar
2 995 kr exkl. moms

Falkenberg

Grand Hotel
17 platser kvar
2 995 kr exkl. moms
Grand Hotel
20 platser kvar
2 995 kr exkl. moms

Varberg

Arena Varberg
20 platser kvar
2 995 kr exkl. moms