Brandfarliga varor mindre omfattning – föreståndare

Som föreståndare för brandfarliga varor har du ett ansvar som kräver både kunskap och befogenheter. Denna utbildning ger dig den kunskap du behöver för att klara uppdraget som föreståndare för brandfarlig vara i mindre omfattning och ta ansvar för en säker hantering av varorna.


Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs.


Vad lär du dig?

Du får lära dig om olika typer av brandfarliga varor och deras egenskaper, risker vid hantering, vad som gäller kring tillstånd och tillsyn samt vad som står i lagstiftningen.

Kursinnehåll

• Definition brandfarlig vara
• Risker med hanteringen
• Lagstiftning
• Tillstånd och tillsyn
• Organisation
• Hantering

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är eller ska bli föreståndare i en okomplicerad verksamhet eller i en verksamhet som hanterar brandfarliga varor i mindre omfattning. Enligt definitionerna i SBF 2014:1 Norm Föreståndare brandfarlig vara är det nivåerna 1–3. Exempel på verksamheter är bensinstationer, skolor (labbsalar), hotell, vårdcentraler, restaurangkök, mindre verkstäder och butiker. Utbildningen kräver inga direkta förkunskaper.

Kursmål

Målet med utbildningen är att du ska kunna verka som föreståndare för brandfarliga varor i din verksamhet och ta ansvar för en säker hantering av varorna.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävsLängd

1 dag (7 lektionstimmar), Lunch och fika ingår

Pris: 3 500 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Varberg

Arena Varberg
11 platser kvar
3 650 kr exkl. moms