Anläggningsskötare Brandlarm


Som anläggningsskötare brandlarm ansvarar du för skötsel och underhåll av en brandlarmanläggning. För att kunna göra det behöver du förstås kunskap om hur anläggningen fungerar, men också om risker i verksamheten och vilka lagar och regler ni har att förhålla er till. Den här utbildningen ger dig kunskaperna du behöver.

Varje byggnad som har ett installerat brandlarm enligt SBF 110:8 Regler för brandlarm ska ha minst två utbildade anläggningsskötare. Med rätt kunskap om brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.


Vad lär du dig?
Du får lära dig om lagar och regler kring brandlarm, riskbedömning, hur brandlarmanläggningar är uppbyggda och fungerar samt om skötsel och underhåll.

Kursinnehåll

  • Brandteori
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Riskbedömning
  • Lagar och regler kring brandlarm
  • Brandlarmanläggningens uppbyggnad och funktion
  • Hur brandskyddsarbetet brukar organiseras
  • Anläggningsskötarens roll och ansvar
  • Hur man kan motverka onödiga larm

Målgrupp

Du som är eller ska arbeta som anläggningsskötare för en brandlarmanläggning eller du som är fastighetsskötare.

Längd

1 dag (7 lektionstimmar, enligt kraven i SBF 110:8 Regler för Brandlarm.

Lunch och fika ingår.

Förkunskaper

Pris:

3650 SEK för första deltagaren och sedan 3000 SEK för medföljande från samma företag/organisation.


Pris: Från 3 000 kr exkl. moms