Anläggningsskötare Brandlarm

Varje byggnad som har ett installerat brandlarm enligt SBF 110 Regler för brandlarm ska ha minst två av anläggnings-ägaren utsedda och utbildade anläggningsskötare. Med rätt kunskap om brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.

Utbildning följer kraven enligt bilaga D1 i SBF 110, vilket betyder att den ska minst omfatta 7 lektionstimmar om 45 minuter. Uppdaterande utbildningar ska genomföras i sådan omfattning att anläggningsskötarens kunskapsnivå upprätthålls. Detta bör ske med uppdateringsutbildning vart femte år.

Kursinnehåll

Avsnitt 1 Riskbedömning
Avsnitt 2 Brandteori och byggnadstekniskt brandskydd
Avsnitt 3 Vilka krav finns för ett brandlarm? – lagar och andra regler
Avsnitt 4 Brandlarmanläggningens uppbyggnad och funktion
Avsnitt 5 Organisation
Avsnitt 6 Anläggningsskötarens roll och ansvar
Avsnitt 7 Onödiga larm
Avsnitt 8 Praktik
Avsnitt 9 SammanfattningOm du vill gå utbildningen på distans Klicka här.
Distansutbildningen genomförs i samarbete med Brandskyddsföreningen VästMålgrupp

Utbildningen Anläggningsskötare brandlarm vänder sig till personer som är eller ska bli anläggningsskötare för en brandlarmanläggning.
Kursmål

Utbildningen syftar till att ge anläggningsskötaren kunskap om risker, lagar och regler men även kännedom om funktion, skötsel och underhåll.


Förkunskaper

Pris:

3500 SEK för första deltagaren och sedan 2500 SEK för medföljande från samma företag/organisation.


Pris: 3 500 kr exkl. moms