Heta Arbeten® Distansutbildning

Arbetar man med svetsning, skärning, lödning, takläggning eller bearbetning med snabbgående verktyg finns alltid risk för att arbetet kan orsaka en brand. Sådana arbeten kallas Heta Arbeten. Vid denna typ av arbeten så har de svenska försäkringsbolagen krav på att alla inblandade parter ska ha en giltig behörighet i form att ett certifikat för att få utföra arbetet.

Kursinnehåll

Kursdeltagarna ska legitimera sig vid kurstillfället.

Denna utbildning kräver att man behärskar svenska språket i tal och skrift.
Utbildningen genomförs enligt Brandskyddsföreningens riktlinjer "behörighetsutbildning Heta Arbeten® på distans". Varje deltagare måste ha en egen digital enhet som har internetuppkoppling, kamera och mikrofon. Det bör vara en surfplatta eller dator. Utbildningen kommer att genomföras i den digitala plattformen Microsoft Teams.

Deltagaren erhåller kurslitteratur innan kursstart samt videolänk och instruktioner via e-post. Kom ihåg att uppge deltagarens mejladress vid bokningen. 

Förutom de 14 säkerhetsreglerna innehåller kursen brandkunskap, försäkringsvillkor och ansvar, riskbedömning samt några scenarier hur säkerhetsreglerna kan tillämpas.

Även om det inte är ett krav på praktisk släckövning i denna version av riktlinjen är det dock en stark rekommendation att deltagare som erhåller sitt första certifikat Heta Arbeten® ska komplettera med en praktisk släckövning inom ett år efter genomförd distansutbildning. Att kunna hantera en brandsläckare är en viktig del i utbildningen och för brandsäkerheten i Sverige.


Certifiering:
I anslutning till utbildning skall man göra ett certifieringstest. Man kommer åt certifieringstestet via en dator, surfplatta eller smartphone som man tar med till utbildningstillfället. Det krävs därför att man i anmälan uppger de anmälda deltagarnas  mobilnummer och/eller mejladress.

Certifikat tillhandahålls av Brandskyddsföreningen Sverige.
Efter genomgången utbildning och godkänt resultat på certifieringstest erhåller deltagaren ett bevis på sin behörighet – ett certifikat.
Certifikaten distribueras direkt från Brandskyddsföreningen Sverige till den adress som utbildningsdeltagaren eller den som anmält deltagaren uppgett vid anmälan till arrangören. Det tar cirka 1 vecka från det datum då deltagaren blivit godkänd på certifieringstestet.

Målgrupp

  • Tillståndsansvarig (Den tillståndsansvarige är beställarens representant och är den som tillsammans med hetarbetaren och brandvakten bedömer faran för brand på plats där arbetet ska utföra).
  • Hetarbetare  (Den som utför det heta arbetet).
  • Brandvakt (Den som bevakar arbetsplatsen och släcker om en brand uppstår).

Kursmål

Målet med utbildningen är att deltagarna ska få kunskap att förebygga brand vid Heta arbeten och kunna tillämpa de 14 säkerhetsreglerna som försäkringsbolagen kräver vid Heta arbeten.

Förkunskaper

Datorvana

Påbyggnad

Nu gör Brandskyddsföreningen det möjligt för alla som har certifikat Heta Arbeten® att registrera sin behörighet i ID06 Kompetensdatabas, oavsett hos vilken arrangör eller var i landet de har gått behörighetsutbildningen. Registreringen sker enkelt och kostnadsfritt via app Heta Arbeten® och kommer vara möjlig från den 14 januari 2021. Läs mer.

Pris: 2 695 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen