Anläggningsskötare Brandlarm på distans

Varje byggnad som har ett installerat brandlarm enligt SBF 110 Regler för brandlarm ska ha minst två av anläggnings-ägaren utsedda och utbildade anläggningsskötare. Med rätt kunskap om brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.

Utbildningen uppfyller kraven enligt bilaga D i SBF110:8

Kursinnehåll

Avsnitt 1 Riskbedömning
Avsnitt 2 Brandteori och byggnadstekniskt brandskydd
Avsnitt 3 Vilka krav finns för ett brandlarm? – lagar och andra regler
Avsnitt 4 Brandlarmanläggningens uppbyggnad och funktion
Avsnitt 5 Organisation
Avsnitt 6 Anläggningsskötarens roll och ansvar
Avsnitt 7 Onödiga larm
Avsnitt 8 Praktik
Avsnitt 9 Sammanfattning


Varje deltagare måste ha en egen digital enhet som har internetuppkoppling, kamera och mikrofon. Det bör vara en surfplatta eller dator. Utbildningen kommer att genomföras i den digitala plattformen Microsoft Teams.

Deltagaren erhåller kurslitteratur innan kursstart samt videolänk och instruktioner via e-post. Kom ihåg att uppge deltagarens mejladress vid bokningen


Utbildningen uppfyller kraven i SBF 110 Regler för brandlarm.


Målgrupp

Utbildningen Anläggningsskötare brandlarm vänder sig till personer som är eller ska bli anläggningsskötare för en brandlarmanläggning.

Kursmål

Utbildningen syftar till att ge anläggningsskötaren kunskap om risker, lagar och regler men även kännedom om funktion, skötsel och underhåll.Kommande tillfällen: klicka här  
Distansutbildningen genomförs i samarbete med Brandskyddsföreningen Väst

Pris: 3 200 kr exkl. moms